System zgłoszeń

W związku z rosnącą liczbą przetwarzanych zgłoszeń wprowadziliśmy do użytku system zarządzania zgłoszeniami, dzięki czemu proces wnioskowania został dość mocno zautomatyzowany.

Teraz zdecydowanie nic nam nie umknie i będziemy mogli poprowadzić bez problemu każdą rozpoczętą sprawę od początku do końca. Dostęp do wprowadzania zgłoszeń mają tylko upoważnione osoby, natomiast aktywne zgłoszenia może zobaczyć każdy wybierając z menu pozycję Zgłoszenia.