Nowa zakładka – Prawo

Na naszej stronie brakowało obszernego opisu,  jakie wymagania powinny spełniać ścieżki rowerowe. Wychodząc naprzód zarządcom i projektantom dróg umieściliśmy zakładkę w menu na stronie. Wybierając Prawo z menu głównego można w…