Prawo

Ustawiając znak C-13 nakazujemy każdemu rowerzyście (kolarza szosowy, rodzina z dziećmi, rowerzysta z przyczepką) poruszanie się po takiej drodze w myśl art 33. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie każdy rower jest w stanie jechać po leśnym szutrze a rowery z przyczepką wymagają odpowiedniej szerokości na drodze dla rowerów.

Wymagania techniczne dla ścieżek rowerowych

Ścieżki rowerowe, by móc otrzymać zgodnie z prawem odpowiednią stałą organizację ruchu muszą sprostać pewnym wymaganiom. Najważniejsze wymagania, narzucane przez Rozporządzenie w sprawie dróg publicznych i ich usytuowania (Dz.U. 2016 poz. 124) to:

Minimalna odpowiednia szerokość (§ 47)

W myśl przepisów rower to pojazd o maksymalnej szerokości 90 cm, dlatego też dwukierunkowa droga dla rowerów powinna mieć minimum 2m szerokości, by na przykład rowery z przyczepkami mogły się bezpiecznie wyminąć. Szczegółowe wymagania narzucane przez rozporządzenie stawiane w stosunku do szerokości drogi rowerowej:

  • 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa;
  • 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa;
  • 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.
  • […] indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w myśl rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, więc droga dla rowerów musi sama spełniać kryteria szerokości (minimum 2,0m lub 1,5m).

Wysokość progów i uskoków nie większa niż 1 cm (§ 48).

Każdy rowerzysta doskonale wie, z czym wiąże się konieczność „przeskakiwania” krawężnika na drodze rowerowej. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikowi drogi drogi dla rowerów:

  • Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. […] dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm.

Obowiązywanie znaków

Niekiedy zarządcy dróg zapominają, że drogę rowerową odwołuje każde skrzyżowanie przy którym biegnie, przez co niektóre drogi dla rowerów w myśl litery prawa stają się po prostu chodnikami, po których rowerzysta nie ma prawa się poruszać.

Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do:

  • miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40
  • najbliższego skrzyżowania

albo do odwołania znakiem C-13a, który oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.